Türkçe

Türkçe 2019-03-25T10:59:42+03:00

Konu: Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin girişinde yer alacak heykel görüntüsü tasarımı.

09 Ağustos 2018 tarihinde temeli atılan 20,000 m2 kapalı alanı olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi 7 aylık süreç içerisinde bütün boyutları itibariyle hızla gelişmektedir.

Gerek müzenin inşaası, gerekse Müze için sanat eserlerinin sistemli bir şekilde edinilmesinde büyük ilerleme kaydedilmiş bulunmaktadır. Bugün müzede Türk Dünyası Ressamlarının eserlerinden oluşmuş 6000’den fazla sanat eseri bulunmaktadır.

Size ek’te gönderilen Müzenin mimarî projesinde, müzenin girişinde tüm Türk Dünyası’nı yansıtan bir heykelin yer alması öngörülmektedir.

Bu heykelin eskizi için sizin de katılımınızla Türk Dili konuşan tüm ülkelerin ressamlarının tavsiyelerinin dikkate alınması için bir eskiz yarışmasının yapılmasına karar verilmiştir. Bu bakımdan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin girişine yapılacak heykel görüntüsünün 40×50 boyutundaki eskizini 1 Ağustos 2019 tarihine kadar hazırlayarak aşağıdaki adrese göndermenizi dileriz.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğü, Yakın Doğu Bulvarı, PK:99138 Lefkoşa/KKTC, Mersin 10 TÜRKİYE, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Müdürü Görkem Bulunç

Ressamlardan gelen eskizler, ünlü sanatçılardan oluşan 30 kişilik uluslararası bir heyet tarafından değerlendirilecektir. Bu uluslararası heyet, 30 sanat eserini seçecektir. Bu 30 sanat eseri Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin koleksiyonuna katılacak ve müzede daimî olarak sergilenecektir.

Daha sonra, seçilmiş 30 sanat eseri Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin internet sitesi üzerinden tüm Dünyanın oylamasına sunulacak ve en çok oy alan eskize 10,000$ (On bin ABD Doları) ödenecektir. Seçilmiş eskize Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin girişinde Türk Dünyasının ortak değeri olan bir heykel yapılacaktır (bronz, taş veya granit).

Böylelikle bu süreç içerisinde, eskizleri yapmış 30 sanatçı dünyaya tanıtılmış olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin: Görkem Bulunç – gorkem.bulunc@neu.edu.tr – +90 542 860 73 73 – cyprusmodernart.com

1. Yarışmaya sadece ressamlar mı katılabiliyor?
Hayır. Yarışmaya ressam, heykeltraş, tasarımcı, mimar ve diğer sanat alanlarınlarından bütün sanatçılarının katılması mümkündür.

2.Yarışmaya katılan ressamlar sadece Türk dili konuşan ülkelerden mi olmalıdır ?
Hayır. Yarışmaya dünyanın bütün ülkelerinden sanatçıların katılması mümkündür.

3.Yarışmaya gönderilecek eskizleri sadece elektronik ortamda, internet üzerinden gönderebiliyorumuyuz?
Hayır. Yarışmanın şartlarına göre eskizler elektronik ortamla birlikte, kağıt veya tuval üzerinde posta ile aşağıdaki adrese gönderilmelidir:
Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğü, Yakın Doğu Bulvarı, PK:99138 Lefkoşa/KKTC, Mersin 10 TÜRKİYE, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Müdürü Görkem Bulunç

4.Heykelin koyulacağı yerin alanı ne kadar büyüklüktedir?
Heykelin koyulacak yer 6 metre çapında bir çemberdir.

5.Eskizlerin boyutu ne büyükte olmalıdır?
Eskizler en az 40×50 cm boyunda olmalıdır, en fazla 1 metre büyüklükte kağıt üzerinde veya tuval üzerinde gönderilmesi mümkündür.

6. Heykelin konulacağı alan iç mekanıdır yoksa açık havamıdır?
Heykelin koyulacağı alan müze önündeki açık alandadır.

© Copyright 2019 | Near East Technology