“Alaşya’dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine” Görsel Sanatlar Yarışması