Erkin Keskin

Erkin Keskin 2019-04-19T12:27:34+03:00

1969 ARTVİN / Şavşat – Doğumludur. 1992 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü (lisans) , 1996 yılında Uludağ Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Anasanat Dalı (yüksek lisans) eğitimini tamamladı. 13 Kişisel Sergi açtı. 60’a yakın uluslararası bienal ve trianel yarışmalara katıldı. Dört uluslararası, üç tane de ulusal yarışmada ödül kazandı. Halen Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş Eğitimi
Anabilim Dalı’nda öğretim elemanı olarak görevini sürdürmektedir. Bir çok çalışması ulusal ve uluslararası müzelerde yer almaktadır.

Eseri

© Copyright 2020 | Near East Technology