Mahmut Öztürk

Mahmut Öztürk 2019-04-16T14:14:26+03:00

1959 Ankara-Haymana’da doğdu.
1982 – Ankara-Gazi Yüksek Öğretmen Okulu Resim-İş Eğitimi Bölümünden mezun oldu. 1990 – Anadolu Üniversitesinde Yüksek Lisans Programını “Antik Figürün Resimlerimde Model ve Mankenlerle Yansıtılması” başlıklı tezi ile tamamladı.
1994 – Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümüne Öğretim Görevlisi olarak atandı.
1995 – Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde “Figüratif Lirik Devinim” başlıklı Doktora-Sanatta Yeterlik- tezini tamamladı.
1996 – Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atandı.
2006- Doçent oldu.
2014-Profesör oldu.
Halen aynı bölümde Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. 32′ i yurt içinde, 2’si yurtdışında (Gürcistan ve Almanya) olmak üzere şu ana kadar toplam 34 kişisel sergi açtı. 1990’dan bu yana 200’ün üzerinde ulusal ve uluslararası karma, grup ve yarışmalı sergilere katıldı. Toplam 4 Ödül aldı ve pek çok özel, resmî ve yurtdışı koleksiyonlarda yapıtları bulunmaktadır. Halen aktif olarak, Uluslararası AGESD (Anadolu Geleneksel El Sanatları Derneği) Kurucu Üyesi, (ANKÜSAD), UPSD, BRHD, GESAM, SEDER ve GÖRSED üyesidir.

Eseri

© Copyright 2020 | Near East Technology