Mehmet Zahit Büyükişleyen

Mehmet Zahit Büyükişleyen 2019-07-22T09:47:41+03:00

1967’de G.E.E. Resim Bölümü’nü bitirdi.

1970’te M.E.B.’nin açtığı yarışma sınavını kazanarak Avrupa’ya ihtisas yapmaya gönderildi. 1976’da Kassel Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ni bitirdi. Aynı akademide sanat eğitimi konusunda ihtisas yaptı. 1983 yılında Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanalar Fakültesi’nde “Türk Resminde Ankaralı Sanatçıların Etkinliği” konulu tez ile doktora yaptı. 1984 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde “Yrd. Doçent” kadrosuna atandı. 1986’da Doçent, H.Ü.G.S.F Resim Bölüm Başkanı seçildi. 1991’de Dekan Yardımcısı oldu. 1992 yılında aynı üniversitenin Resim Bölümü’nde Profesörlüğe atandı. 1997’de Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim üyeliğine atandı.

Çok sayıda ulusal ve uluslararası sergiye katıldı, kişisel sergiler açtı ve ödüller aldı. Müzelerde ve koleksiyonlarda yapıtları bulunmaktadır.

Eseri

© Copyright 2020 | Near East Technology