Burak Kaleli

Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik bölümünden ikincilikle mezun oldu. 2016 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde Yüksek Lisansını tamamladı. Halen 2016 yılında başlamış olduğu Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Sanatta Yeterlik programına devam etmektedir. 2013 yılında Çankırı Karatekin Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 4 sene kadar Hacettepe Üniversitesi Grafik bölümünde görev yaptı. Kavaklıdere Primeur Etiket tasarım yarışmasından 3.’lük ödülü ve Gaski Su Günü yarışmasından mansiyon aldı. Tanıtım çalışmaları, İllustrasyon ve Tipografi alanlarında çalışmalarına devam etmekte olan tasarımcı halen Çankırı Karatekin Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Eserleri
Katıldığı Çalıştaylar

YDÜ Baskı Resim Çalıştayı 5