Gizem Sevinç

Gizem Sevinç, 1989 yılında Eskişehir’de doğmuştur. 2014 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. 2018 yılında Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Ardından Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı’nda Sanatta Yeterlik eğitimine başlamıştır ve halen devam etmektedir.
2012 yılında Mustafa Ayaz Müzesi’nde düzenlenen resim yarışmasında mansiyon ödülüne layık görülmüştür. 2014 yılında Turgut Pura Vakfı resim yarışmasında iki resmi sergilenmeye değer görülmüştür. 2017 yılında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün düzenlediği Şefik Bursalı resim yarışmasında, İstanbul Kültür Üniversitesi’nin düzenlediği Akıngüç resim yarışmasında ve Ankara Platform A Sanat Galerisinin düzenlediği Yunus Ensari resim yarışmasında sergilenmeye değer bulunan eserleri olmuştur. Pera Müzesi, Galeri Soyut, Artsürem Bilim Sanat gibi çeşitli galerilerde de karma sergilere katılmıştır.

Eserleri
Videoları