Güner Pir

Произведение искусства
Участие в семинарах

İsmet Vehit Güney Anısına
Sanatla Var Olmak Sergisi

Kıbrıs Türk Ressamları