Ödüller
Dr Suat Günsel Altın Madalya Onur Ödülü

Kurucu Rektörümüz Dr. Suat İrfan Günsel'in, Üstad Sanatkar lara Özel Nişane olarak takdim edeceği "Altın Madalya Onur Ödülü"

Gümüş Anahtar Onur Ödülü

Söz konusu çok-boyutlu kültürel zemin hazırlama ve faaliyetlerde bulunma görevini, Yakın Doğu Üniversitesi, tarihî gelişim akışı içerisinde düşünmekte, ve bu bilinci özellikle sanat dünyası kapsamında doruğa eriştirme amacı taşımaktadır. Bu bakış içerisinde; kalıcı eser tanımını hemen akla getiren, sanat anlayışında dün’ü bugün’e bağlama ağırlığı gösteren, yarın’a da güzîde sanat eseleri olarak taşınacağı âşikâr olan eserlerin sahiplerine GÜMÜŞ ANAHTAR ÖDÜLÜ  takdîm edilecektir.

Günsel Sanat Müzesi Onur Ödülü
Alasya Ödülleri

Yakın Doğu Üniversitesi’nin gerek halkın kabulüne ve gerekse toplumun kanaat önderlerinin tasdikine yönelik kültürel faaliyetlere katkılarının on yıllardır sürdürmekte olduğu malûmdur. Yakın Doğu Üniversitesi, bu kapsam ve bağlamda, sanat eserleri koruma, üst düzey mekânsal tasarımlar gerçekleştirme ve özellikle çok yetkin müzeler oluşturmada önderlik görevini üstlenmiş bulunmaktadır.

Resim sanatının çok boyutlu olarak öncü olduğu, buna heykel sanatı, baskı eserler sanatı, seramik sanatı ve fotoğraf sanatının takip ettiği kaydedilmelidir. Bütün bu kültürel ve sanatsal mekân yapımı, eser değerlendirmesi, eserlerin uluslararası platforma açık olması, koleksiyon niteliğine sahip yaklaşımlar ve bütün bu konularla ilgili yarışmalar için kapsayıcı bir isim olarak ALASYA adını seçmiş bulunmaktayız.

Bu tarihten gelen sedânın günümüzün hissiyâtına tercüman olacağına inanıyoruz. Söz konusu sanat dallarında “usta eser” kapsamındaki eserlere verilecek büyük sanat ödülünün genel ismi de ALASYA ÖDÜLLERİ olacaktır.

Resim sanatı faaliyetleri ve sergi ödülleri için büyük âlim, inanç ve geleneğimizin önderlerinden matematik, astronomi, coğrafya ve mekanik alanlarındaki çalışmalarıyla ün kazanmış FERGANÎ adını seçmiş bulunuyoruz. Ferganî yaptığı çalışmalarıyla Batı dünyasını birçok yönden etkilemiştir.

Baskı resim sanatı faaliyetleri ve sergi ödülleri için büyük âlim, inanç ve geleneğimizin önderlerinden matematik, coğrafya, astronomi ve haritacılık alanlarındaki çalışmalarıyla ün kazanmış, cebir ve trigonometride yeniliğin temelini oluşturmuş HARİZMÎ adını seçmiş bulunuyoruz. Harizmî yaptığı çalışmalarıyla Batı dünyasını birçok yönden etkilemiştir.

Seramik sanatı faaliyetleri ve sergi ödülleri için büyük âlim, inanç ve geleneğimizin önderlerinden gökbilim, matematik, doğa bilimleri, coğrafya ve tarih alanındaki çalışmalarıyla ün kazanmış EL BİRUNÎ adını seçmiş bulunuyoruz. El Birunî yaptığı çalışmalarıyla Batı dünyasını birçok yönden etkilemiştir

Heykel sanatı faaliyetleri ve sergi ödülleri için büyük âlim, inanç ve geleneğimizin önderlerinden tıp, felsefe ve gökbilimi alanlarındaki çalışmalarıyla ün kazanmış İBN TUFEYL adını seçmiş bulunuyoruz. İslam filozofu İbn Tufeyl birçok alanda yaptığı çalışmalarıyla Batı dünyasını etkilemiştir.

Fotoğraf sanatı faaliyetleri ve sergi ödülleri için büyük âlim, inanç ve geleneğimizin önderlerinden, sanat ve felsefenin büyük ustası, fizikçi ve matematikçi, fotoğraf düşüncesinin ve tasarımının öncüsü İBN HEYSEM’in adını seçmiş bulunuyoruz. Batı dünyasını da geniş ölçüde etkilemiş olan İbn Heysem’in isminin fotoğraf sanatımızdaki önemli başarılar ve ivme ile örtüşeceğini düşünmekteyiz.

Uluslararası resim ustaları faaliyetleri ve sergi ödülleri için büyük âlim, inanç ve geleneğimizin önderlerinden devlet adamı, matematik ve astronomi alandaki çalışmalarıyla ün kazanmış ULUĞ BEG’in adını seçmiş bulunuyoruz. Batı dünyasını da özellikle astronomi olmak üzere birçok yönden geniş ölçüde etkilemiştir.

Gelecek Vaat Eden Genç sanatçılara sanat faaliyetleri ve sergi ödülleri için Modern Sanat Müzemiz sanatçılarından Kırgızistanlı Devlet Sanatçısı, ressam DOGDURBEK NURGAZİEV’in adını seçmiş bulunuyoruz. Ödül, 9 Ağustos 2019 tarihinde hayatını kaybeden Kırgızistanlı Devlet Sanatçısı DOGDURBEK NURGAZİEV’in anısına verilmektedir.

Halkımızın, değerli sanatçılarımızın ve bütün aydınların bilgisine sunarız.