Çalıştaylar

Çalıştaylar 2019-12-02T17:22:38+03:00

Feryal Sükan Retrospektif
Resim Sergisi

Güzel Sanatlar Öğretim
Elemanları Sergisi

İsmet Vehit Güney Anısına Sanatla Var Olmak Sergisi

Kıbrıs Türk Ressamları Sergisi Retrospektif

Kıbrıs Türk Ressamları Sergisi Retrospektif 2

Mustafa Hastürk Retrospektif

YDÜ Azerbaycan Sanatçıları Çalıştayı

YDÜ Azerbaycan Sanatçıları Çalıştayı

YDÜ Baskıresim Çalıştayı

YDÜ Baskıresim Çalıştayı 2

YDÜ Baskıresim Çalıştayı 3

YDÜ Baskıresim Çalıştayı 4

YDÜ Baskıresim Çalıştayı 5

YDÜ Başkurdistan Ressamları Çalıştayı

YDÜ Cumhuriyet Sergisi

YDÜ Kazakistan Sanatçıları Çalıştayı

YDÜ Kazakistan Sanatçıları Çalıştayı

YDÜ Kazakistan Sanatçıları Çalıştayı

YDÜ Kırgızistan Ressamları Çalıştayı

YDÜ Kırgızistan Sanatçıları Çalıştayı

YDÜ Milli Mücadele Sergisi

YDÜ Özbekistan Ressamları Çalıştayı

YDÜ Tataristan Sanatçıları Çalıştayı

YDÜ Tataristan Sanatçıları Çalıştayı

YDÜ Türkmenistan Sanatçıları Çalıştayı

YDÜ Türkmenistan Sanatçıları Çalıştayı

YDÜ Türkmenistan Sanatçıları Çalıştayı

YDÜ Türksoy Ressamları Sergisi

YDÜ Ukrayna Sanatçıları Çalıştayı

YDÜ Ukrayna Gürcistan Sanatçıları Çalıştayı

YDÜ Uluslararası Sanat Residansı

© Copyright 2020 | Near East Technology