Çalıştaylar

Feryal Sükan Retrospektif
Resim Sergisi

Güzel Sanatlar Öğretim Elemanları
Sergisi

İsmet Vehit Güney Anısına
Sanatla Var Olmak Sergisi

Kıbrıs Türk Ressamları

Kıbrıs Türk Ressamları 2

Mustafa Hastürk Retrospektif

YDÜ Azerbaycan Sanatçıları Çalıştayı

YDÜ Azerbaycan Sanatçıları Çalıştayı

YDÜ Baskı Resim Çalıştayı

YDÜ Baskı Resim Çalıştayı 2

YDÜ Baskı Resim Çalıştayı 3

YDÜ Baskı Resim Çalıştayı 4

YDÜ Baskı Resim Çalıştayı 5

YDÜ Başkurdistan Ressamları Çalıştayı

YDÜ Cumhuriyet Sergisi

YDÜ Kazakistan Sanatçıları Çalıştayı

YDÜ Kazakistan Sanatçıları Çalıştayı

YDÜ Kazakistan Sanatçıları Çalıştayı

YDÜ Kırgızistan Ressamları Çalıştayı

YDÜ Kırgızistan Sanatçıları Çalıştayı

YDÜ Milli Mücadele Sergisi

YDÜ Özbekistan Ressamları Çalıştayı

YDÜ Tataristan Sanatçıları Çalıştayı

YDÜ Tataristan Sanatçıları Çalıştayı

YDÜ Türkmenistan Sanatçıları Çalıştayı

YDÜ Türkmenistan Sanatçıları Çalıştayı

YDÜ Türkmenistan Sanatçıları Çalıştayı

YDÜ Türksoy Ressamları Sergisi

YDÜ Ukrayna Sanatçıları Çalıştayı

YDÜ Ukrayna Gürcistan Sanatçıları Çalıştayı

YDÜ Uluslararası Sanat Residansı