Mehmet Yılmaz

Mehmet Yılmaz 2019-03-29T10:40:03+03:00

Mehmet Yılmaz;sanatçı, öğretim üyesi: ressam, heykeltıraş, videocu; yazar, çevirmen, yayın yönetmeni; baba, koca – henüz küratör değil.
Babasına göre 06.06.1962’de; resmî kayıtlara göre 14.06.1963’te Mersin/Mut’ta doğdu.

1987’de Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümünden mezun oldu; Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat Dalında 1989’da Yüksek Lisans ve 1993’de Sanatta Yeterlik dereceleri aldı. 1990-2003 arasında ODTÜ Güzel Sanatlar ve Müzik Bölümü’nde Resim, Heykel ve Çağdaş Sanat dersleri verdi. 2003’te Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümüne atandı; 2004’te Profesör oldu. 2006’da Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde çalışmaya başladı (2018’de Gazi Üniversitesi ikiye bölününce, bu fakülte Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi bünyesine aktarıldı).
Resim ve heykellerinden oluşan ilk kişisel sergisini sanat eğitimi almaya başlamadan önce, 1982’de açtı. O zamandan beri çok sayıda kişisel sergiaçtı; ulusal ve uluslararası grup etkinliklerine davet edildi. Yurt içinde 15 kez ödüllendirildi.

1980’lerden 2000’lerin başlarına kadar Yeni Dünya Düzeninden Görüntüler, Belleğimdeki Parçalar, Pencere ve Bir Yanım İçerde gibi adlar altında siyasal içerikli diziler yaptı. Sonrasında, biçim ve kavramların karşılıklı çağrışımları üzerine yoğunlaştığı, özyaşamsal nitelikli İçine Yabancı Dış ve Cin.s.el Şeyler gibi dizilere yöneldi. 2006-2011 arasında Sakıncalı Çünkü Edepsiz adlı resim ve videolar yaptı. 2011-13 arasında resmin neliğini sorguladığı İkizler adlı bir dizi üzerinde çalıştı; 2014’te kimlik ve sanatın neliği sorunlarına eğildiği Arkadaşlar dizisine başladı. Arkadaşlar sonradan Heymimres dizisinin parçaları haline geldi.

Yılmaz halen AHBVÜ Güzel Sanatlar Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmakta ve yarı zamanlı olarak ODTÜ Güzel Sanatlar ve Müzik Bölümünde ders vermektedir.

© Copyright 2020 | Near East Technology