Nil Köken

Nil Köken 2019-12-03T09:19:56+03:00

2002 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden mezun oldu. 2003′ te aynı bölümde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. “Plastik İmgelerle Yol ve Yolculuk” konulu Sanat Eseri Raporuyla Yüksek Lisans programını 2005 yılında, “Düşsel Bahçe Resimleri” konulu Sanat Eseri Raporuyla Sanatta Yeterlik Programını 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat Dalında tamamladı. Halen Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak çalışmalarına devam etmektedir. Yedi kişisel sergi açmış ve çok sayıda ulusal ve uluslararası karma sergiye katılmıştır.

Eserleri

© Copyright 2020 | Near East Technology