Raif Dimililer

Raif Dimililer 2019-12-03T09:34:44+03:00

1979 yılında Ortaköyde Lefkoşa’da doğdu. 2000 yılıda Hacetepe Üniversitesi Güzel Satanlar Fakültesi Heykel Bölümünden mezun oldu. 2003 yılında Middlesex Üniversitesi ‘Fine Art’ bölümümden Yüksek Lisans derecesini aldı. 2007’de Yakındoğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümün de Heykel Ana sanat dalında öğretim görevlisi olarak göreve başladı. Çeşitli yarışmalarda jüri üyeliğinde ve çok sayıda ulusal ve uluslararası sergilere katıldı. Birçok sanatsal organizasyonlarda aktif rol aldı. Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Doktora programını 2018 yılında tamamlamıştır. Akademik sunumlar ve sanatsal çalışmalarına devam etmektedir.

Eserleri

Katıldığı Çalıştaylar

Güzel Sanatlar Öğretim
Elemanları Sergisi

İsmet Vehit Güney Anısına Sanatla Var Olmak Sergisi

YDÜ Cumhuriyet Sergisi

YDÜ Milli Mücadele Sergisi

Videoları

© Copyright 2020 | Near East Technology