Rıdvan Coşkun

Rıdvan Coşkun 2019-09-18T09:08:28+03:00

1972 yılında Amanya’da doğdu. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar fakültesi Resim Bölümü’nden 1996 yılında mezun oldu ve 1997 yılında Arş.Gör. olarak göreve başladı. Daha sonra, aynı üniversitede Resim alanında Yüksek Lisansını tamamladı. 2004 yılında “Resimde Zaman Kavramı” adlı Sanatta Yeterlik tezini verdi. Yurtiçi ve yurtdışında birçok karma sergiye katıldı. Toplam onbir kişisel sergi açtı. Tarihi ve kültürel mirasla ilgili birçok sanatsal eser ve yayın üretti, İki kitap yazmıştır, “Geçmişin Yenileri” ve “Resimde Zaman Kavramı” . Resim, sanatı üzerine yayınlar ve araştırmalar yapmıştır. Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında: Anadolu Üniversitesi Teknoparkında tarihsel konular, müzecilik ve müze teknolojileri ile ilişkili Virtual Reality ve Augmented Reality üzerine Umay Müzesi Tasarım ve Teknoloji Firmasının kurucu ortağı oldu. Vrkronos projesi ile tarihsel metinlerle kurgusal senaryolar üzerine AR-GE çalışmaları yürütmüştür. “Vrkronos” sanal gerçeklik projesi ile, sanat ve tarihin teknoloji ile buluştuğu araştırmalarını sürdürüyor. Teknolojik araçlarla Ülkemiz ve dünya kültürel mirasını sanatla buluşturmak için araştırmalarına devam etmektedir. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanlığı ve Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi Müdürlüğü gorevlerini yürütmektedir.

Eseri

© Copyright 2020 | Near East Technology