Simber Atay

Simber Atay 2019-09-18T09:12:25+03:00

Gaziantep’te doğdu.

Ege Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema-TV Bölümü’nden (1976-1980) mezun oldu.

Lisans tezi: “Kemal Sunal Komedisi” (1980). Yüksek Lisans Tezi: “Fotoğrafın Erken Dönemi ve Osmanlı Fotoğrafçıları” (1983); Doktora Tezi: “Türk Film Eleştirisinde Yaklaşım Biçimleri” (1990) başlığını taşımaktadır.

Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Başkanıdır ve Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde ders vermektedir.

2006-2011 yılları arasında Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi’nde ders vermiştir.

İlgi ve araştırma konuları: Fotoğraf Kuramları, Post modern Sinema,Siber Estetik. E- Öğrenme Felsefesi

Dersleri: Fotoğraf Kuramları I-II (lisans), Fotoğraf Tarihi Projesi I-II (lisans), Siber Kültür ve Görsel Sanatlar(Y. Lisans), Metinlerarasılık ve Görsel Sanatlar I-II (Sanatta Yeterlik), Hakikat Sonrası Çağı ve Fotoğraf (Doktora).

Eseri

© Copyright 2020 | Near East Technology