Ufuk Altunç

Ufuk Altunç 2019-05-15T08:34:48+03:00

Ufuk Altunç, küçük yaşlarından itibaren farklı yöntemlerle ‘iletişim’ çalışmalarına önem vermiş, aldığı İletişim ve Medya Çalışmaları eğitiminin yanı sıra hayatı boyunca tiyatro, karikatür, fotoğraf ve çevre konularıyla ilgilenmiştir. Görüntünün tek başına anlamlı ve etkili bir iletişim aracı olduğuna inanması fotoğrafla olan bağını güçlendirmesine vesile olmuştur.2005 yılından beri Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde teorik ve uygulamalı birçok ders yürütmektedir. Ulusal ve uluslararası konferans, kongre, çalıştay, sergi ve organizasyon komitesinde yer alan Altunç, yaşadığı topluma ve çevresine fayda sağlamak misyonuyla çok sayıda özel olay ve sosyal sorumluluk projesinde aktif olarak yer almış ve projeler yönetmiştir. Kampüs’te başladığı Temiz Çevre Projesi’ne ulusal bir boyut kazandırarak doğayla uyumlu bir yaşam için çalışmalarına devam etmektedir.

Eseri

© Copyright 2020 | Near East Technology