Fuat Akdenizli

Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nü 1996 yılında bitiren tasarımcı, 2000 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Bölümü Yüksek Lisans Programı’ndan “Başlangıcından Günümüze Türk Grafik Sanatı Tarihine Bir Bakış” konulu tezi ile mezun oldu. Bu tarihe kadar İzmir’de sahibi olduğu Sembol Tasarım Tanıtım Hizmetleri Ticaret Limited şirketini yönetti. 2000 yılında Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’ne araştırma görevlisi olarak atandı. Aynı yıl askerlik hizmetini tamamladı. 2004 yılında 2547 sayılı yasanın 35. maddesi uyarınca sanatta yeterliliğini yapmak üzere Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik Bölümü’ne atandı. “1960 Sonrası Türk Grafik Tasarımında Ulusal Üslup Sorunsalı” başlıklı sanatta yeterlilik tez çalışması ile 2008 yılında mezun olan tasarımcı aynı yıl eski kurumu Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’ne tekrar atanmıştır. 2012 yılında özlük haklarını alamadığı için görevinden istifa etmek zorunda kalan tasarımcı aynı yıl İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü’ne yardımcı doçent olarak atanmıştır. 2013 yılında Doçent ünvanı alan tasarımcı 2016 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü’ne atanmıştır. Halen aynı kurumda Grafik Resimleme ve Baskı Anasanat Dalı Başkanı olarak grafik resimleme, grafik tasarım, grafik tasarım tarihi ve teorisi alanlarında eğitim vermeye devam etmektedir. İkisi Devlet Resim Heykel Yarışması Baskıresim Sergisi olmak üzere pek çok karma ulusal ve uluslararası sergi ve etkinlikte yer almış, baskı resim ve grafik tasarım çalışmaları ile kişisel sergiler açmıştır.

Eserleri