Gültekin Akengin

1971 yılında Ankara’da doğdu. 1996 yılında Selçuk Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliği’nde lisans eğitimini tamamladı. 1999 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Resim-İş Eğitimi Bilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2006 yılında Gazi Üniversitesi Resim-İş Eğitimi Bilim Dalında Doktora eğitimini tamamladı. 1997-2002 yılları arasında Onsekiz Mart Üniversitesi’nde uzman oldu. 2007-2010 Kırıkkale Üniversitesi’nde; 2010 yılında Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi’nde Yardımcı Doçent olarak çalıştı. 2014 yılında Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi’nde Doçent oldu. Halen akademik/sanatsal çalışmalarına aynı fakültede devam etmektedir.

Eserleri