Yakın Doğu Güzel Sanatlar Baskı Resim Sergisi, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay Tarafından 1 Temmuz’da, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü Büyük Kütüphane Güzel Sanatlar Galerisi’nde Açılacak
Eklenme Tarihi: 28 Haziran 2021, 14:04


Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Elemanları Doç. Dr. Yücel Yazgın, Yrd. Doç. Dr. Mine Okur, Dr. Gökhan Okur, Dr. Raif Kızıl ve Selçuk Yalovalı tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan “Yakın Doğu Güzel Sanatlar Baskı Resim Sergisi”, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay tarafından 1 Temmuz Perşembe günü açılacak.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 374’üncü sergisi
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin düzenlediği 374’üncü sergi olan Yakın Doğu Güzel Sanatlar Baskı Resim Sergisi 20 eserden oluşşuyor. Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü Büyük Kütüphane Güzel Sanatlar Galerisi’nde 01 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 09:30’da açılacak sergi 16 Temmuz 2021 Cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Doç. Dr. Erdoğan Ergün: “Sanatçılar, eserlerinde bakış açılarını, yöntemlerini, tekniklerini ve sanat görüşlerini ortaya koyuyor”
Yakın Doğu Güzel Sanatlar Baskı Resim Sergisi küratörü Doç. Dr. Erdoğan Ergün, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi koleksiyonunda yer alacak olan eserlerin, baskı resminin doğasından kaynaklanan muazzam bir emeğin ve yoğun disiplinli çalışmanın ürünü olduğunu söyledi. Eserler, sanatçılarının bakış açısı, çalışma yöntemleri ve tekniklerini de ortaya koyuyor.

Doç. Dr. Erdoğan Ergün sergide, sanatçılarının geleneksel baskı tekniklerinden yararlanarak hazırladığı baskı kalıpları ile çoğaltılan eserlerin yer alacağını söyledi. Doç. Dr. Ergün, “Sergimiz, çalışma disiplinleri geleneksel baskı yöntemleri olan fakültemiz öğretim elemanlarının, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi baskı resim atölyelerinde büyük boyutlarda ürettikleri periyodik sanatsal çalışmalardan oluşuyor. Sanatseverlerin baskı resim eserler ile ilgili tüm teknik ve yaratım süreçlerini bu sergimizde keyifle izleyeceklerini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.