Giriş Ücretleri

5 € (Beş Euro): KKTC'de öğrenim gören yabancı uyruklu üniversite öğrencileri ve 18 yaş altı öğrenci olan turistler.

10 € (On Euro): Yabancı uyruklu turistler.

50 TL (Elli Türk Lirası): KKTC'de öğrenim gören TC vatandaşı üniversite öğrencileri ve 18 yaş altı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler.

100 TL (Yüz Türk Lirası): Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları.

  • Tüm müzelerimiz, KKTC vatandaşlarına, Yakın Doğu Oluşumu’nda çalışan personele ve öğrenim gören öğrecilerine, KKTC’de görev yapan askeri personel ve ailelerine, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği mensupları ve ailelerine ücretsizdir.