Aybatur Yüzyil

27 Ekim 1993’te İzmir/Konak’ta doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı. Lisans eğitimi boyunca çeşitli uluslararası yerel sanat etkinliklerinde katılımcı ve görevli olarak yer aldı. Çeşitli karma sergilerde yer aldı. 2015 yılında “KAFES FIRIN”(ANKARA) poster tasarımı yarışmasında birincilik ödülü aldı. 2016 yılında Yakın Doğu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. Mezun olduktan sonra gazete ve ajanslarda çalıştı. 2018 yılı haziran ayında Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar ve Tasarım Ana Sanat Dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Yakın Doğu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalında doktora eğitimine devam etmekte ve Grafik Tasarım alanındaki çalışmalarına devam etmektedir.

Eserleri
Katıldığı Çalıştaylar

İsmet Vehit Güney Anısına
Sanatla Var Olmak Sergisi

YDÜ Milli Mücadele Sergisi

YDÜ Cumhuriyet Sergisi