Birgül Beyazyüz

1976-1987 İlköğretim-Lise Eğitimi Girne
1993 Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Resim Ana Sanat Dalından mezun oldu.
1995 Atatürk Meslek Lisesinde Resim Öğretmenliğine devam etmektedir.
1997 Gazi Üniversitesi S.B.E. Resim Bölümü, Sanatta Yüksek Lisans programını tamamladı. (Konu: Resimde Mekansal İlişkiler)
2002-2004 Bilimde Master “Mesleki Teknik Eğitimi Geliştirme (METGE) Projesi Kapsamında K.K.T.C. Meslek Liselerinde Grafik Bölümünün Kurulmasına İlişkin Bir Öneri” Konulu Tezi vererek BilimdeYüksek Lisans programını tamamladı.
2006-2009 Gazi Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesinde doktora eğitimine devam etmektedir.
2006-2007 GÖRSED(Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği)Yönetim kurulu üyeliği (Ankara)
2009-2016 Atatürk meslek Lisesinde Grafik Fotoğraf ve Matbaa Alanı Bülümünde Öğretmenlik devam etmektedir.

Eserleri
Katıldığı Çalıştaylar

YDÜ Milli Mücadele Sergisi

İsmet Vehit Güney Anısına
Sanatla Var Olmak Sergisi<