Birsen Gültekin Giderer

1997 Resim Bölümü’nde Yardımcı Doçent oldu.
1993 H.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Öğretim Görevlisi oldu.
1993 “Resimde Alegori” adlı Sanatta Yeterlik Eseri Çalışmasıyla Sanatta Yeterlik Programını bitirdi.
1987 “Resimde Çeşitli Mekanlar” adlı Sanat Eseri Çalışmasıyla Yüksek Lisans Programını bitirdi. 1984 Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı.
1983 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu.

Eserleri