Gökhan Okur

Gökhan Okur, 1969 yılında Ankara’da doğdu. 1991 yılında Trakya Üniversitesi, Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Restorasyon Bölümü’nden mezun olduktan hemen sonar Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü’ne girdi. 1995’de lisans, 1998’de yüksek lisans ve 2010 yılında sanatta yeterlik programlarını tamamladığı Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde 1998- 2006 yılları arasında araştırma ve öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2006 yılından bu yana akademik çalışmalarına öğretim görevlisi olarak Yakın Doğu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü’nde devam etmektedir.

Eserleri
Katıldığı Çalıştaylar

YDÜ Cumhuriyet Sergisi

YDÜ Kırgızistan Sanatçıları Çalıştayı

YDÜ Milli Mücadele Sergisi