İldar Gılmanov

01 Eylül 1970’te Ufa’da doğdu. 1997 yılında Başkurdistan Devlet Pedagoji Enstitüsü’nü bitirdi. Halen bitirdiği enstitüde Resim Bölümü Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Rusya Federasyonu Ressamlar Birliği Üyesidir. Başkurdistan’da ve uluslararası alanda kişisel sergiler açtı ve karma sergilere katıldı.

Eserleri