İsken Abdullaev

31 Aralık 1979'da doğdu.
Ulusal Sanat Akademisinin Sanat Okulu'ndan mezun oldu. Sonra T. Sadykov adında Ulusal Sanat Akademisinde Şölen heykel fakültesinden mezun oldu. Nitelikli bir uzman heykeltraş diploması aldı. Okul esnasında Cumhuriyetçi heykeltıraş sempozyumlarına ve Uluslararası Sanatçı Sergilerine katıldı. 1998 yılında, yazar C. Aitmatov'un doğumunun 70. yıldönümüne adanmış 11. Cumhuriyet Sempozyumuna katıldı. 2000 yılında, Osh-300 festivaline adanmış 13. Cumhuriyet heykeltıraş sempozyumuna katıldı. 2001'de Celal Abad'ta 14. Cumhuriyetçi heykeltıraş sempozyumuna katıldı. 2013 yılında, yazar C. Aytmatov'un 85. yıldönümüne adanmış Cumhuriyet sanat sergisine katıldı. 2016 yılında, İssyk-Kul'da düzenlenen Cumhuriyet heykeltıraş sempozyumuna katıldı.