İsmet Tatar

Gazi üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi resim – iş bölümü mezunudur. Resim öğretmeni olarak çalıştı. Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği, EMAA (Akdeniz Avrupa Sanat Derneği), Türkiye Kağıt Sanatçıları Derneği ve IAPMA ( Uluslar Arası Kağıt Sanatçıları Derneği) üyesidir. IAPMA’nın değişik ülkelerde düzenlediği kongreve sergilerekatılmaktadır.

Kağıt yapmayı IAPMA’ya üye olduktan sonra katıldığı workshoplarda öğrendi. Daha sonra bu öğrendiklerini kendi ülkesinin örf adet – geleneklerinden ve kültüründen yararlanarak geliştirdi. Bahçesindeki bitkilerden ve geri dönüşümlü malzemelerden kağıt üretmektedir. Ürettiği her kağıt, kağıt yapılan bitkinin kendi doğal rengini, doğal yapısını taşır. Eserlerini oluşturan kağıtların özellikleri, sanat eserinin de varlık nedenidir. Belli bir süreden beridir Kıbrıs’taki sosyal ve siyasal olaylardan etkilenmelerıe·Toprak”temalı eserler kurguluyor.Toprağın dokusundan ve renginden etkilenmelerle yarattığı eserlerde •toprağın·insanlar için neden önemli olduğunu (bilhassa Kıbrıs’ta) araştırıyor veanlamaya çalışıyor. Yurt içinde ve yurt dışında solo ve karma sergileri vardır. IAPMA’nın düzenlediği birçok jurili ve yarışmalı sergilere katılmıştır.Resmive özel koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır.

Ege Üniversitesi Kitap ve Kağıt Sanatları Müzesi ile Yalova lbrahim Müteferrika Kitap ve Kağıt Sanatları Müzelerinde birer eseri bulunmaktadır.

Eserleri
Katıldığı Çalıştaylar

İsmet Vehit Güney Anısına
Sanatla Var Olmak Sergisi

Kıbrıs Türk Ressamları