Kemal Yıldız

Kemal Yıldız 1983 yılı Ankara doğumludur. 2009 yılında Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi lisan programını tamamlamış ardından 2011-2015 yılları arasında yine ayni üniversitenin Uygulamalı Sanatlar Eğitimi yüksek lisans programına katılmıştır. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde sanatta yeterlik çalışmalarını sürdürmektedir. Mekân düzenlemesi, fotoğraf, video ve baskı sanatları gibi farklı mecralarda gerçekleştirdiği işlerinde iç ve dış sınırların benlik üzerinde yarattığı etkilere odaklanmaktadır. Sanatçı birçok çalıştaya ve ulusal / uluslararası karma sergilere katılmıştır. Sanatçının sanat alanında 3 başarı ödülü ve 2 de mansiyon ödülü bulunmaktadır.

Eserleri
Katıldığı Çalıştaylar

YDÜ Baskı Resim Çalıştayı 5