Shalkar Kabdesh

1973'te Çin'deki Altay şehrinde doğmuştur. 1989-1991 yılları arasında Altay Bölge
Pedagoji Koleji'nde okumuştur. 1991-1992 yılları arasında Altay Lisesi'nde
öğretmenlik yapmıştır. 1992-1994’yılları arasında Kazak Pedagoji Üniversitesi'nde
okumuştur. 1995 – 2001 yılları arasında Altay Bölge Pedagoji Koleji'nde çalışmıştır.
2001-2004 yılları arasında Pedagoji Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde okumuştur.
2004-2013 yılları arasında ise Altay Bölge Pedagoji Koleji'nde çalışmıştır. 2013'te
Astana'ya taşınmıştır.

Eserleri