Yildiz Doyran

E. Yıldız DOYRAN 1964 yılında Hopa’ da doğdu. 1986 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü’ nden mezun oldu. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü’ nde araştırma görevliliği görevini yürütürken Yüksek Lisans derecesini aldı. 2002 yılında Hacettepe Üniversitesi’ nde Resim Bölümü’nde Doktora derecesini aldı. Sonrasında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü’ nde Yardımcı Doçent olarak çalıştı. 2006 yılında Doçentlik ünvanını alan Doyran, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’ nde çalışmaya başladı. Profesörlüğünü Gazi Üniversitesi’ nde alan sanatçı, 2014 yılına kadar burada çalıştı. 2014 yılında Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı olarak çalışmaya başladı. Halen bu görevine devam etmektedir.

Doyran’ın sanatının köklerini doğa ile modernizmden miras kalan postmodern kavramlar beslemektedir. Onun resim, fotoğraf ve enstalasyonlarında sezgi, tecrübe, anlık yaşantıların sonuçlarındaki yoğunlukların ifadesi arandığı görülmektedir. Eserlerinde sürekli olarak kendi kendine yeten insanın doğadaki mücadelesi ve sistemle oluşturduğu varoluş çelişkileri sorgulanmaktadır.
Doyran onüç kişisel sergisinin yanısıra, bir çok ulusal ve uluslararası sergiye katılmıştır. Sanatçı kuruluşundan günümüze Uluslararası Kooridor Sanatçıları arasında yer almaktadır. Aşağıda kişisel sergileri bulunmaktadır:

Eserleri