Farit Valiullin

1959 yılında Tatarista’nın Kazan şehrinde doğdu, 1978 yılında Kazan Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun oldu. 1980 – 1986 yılları arasında Surikov Moskova Devlet Güzel Sanatlar Üniversitesinde Monumental bölümü okudu. 2001-2005 arası Tararistan Sanatçılar Birliği’nin yönetim kurulunda görev yaptı. 2006’dan
beridir Kazan Federal Üniversitesinin TasarımBölümü’nde öğretim üyesi olarak görev almaktadır. Kazandaki ünlü Kulserif Camii’nin kubbe içerisinde bulunan tüm tasarımlar sanatçıya aittir. 2013 yılında Bulgar Medeniyeti Müzesinin iç tasarımlarını yapmıştır. Aynı yıl Rusya Federasyonunun Sanatcılar Birliği’nin yönetim kuruluna girmiştir. Sanatçının Tataristan Cumhuriyet Devlet Nişanı bulunmaktadır.

Gabdulla Tukay Ödülü almıştır. Ulusal Uluslararası birçok karma sergide katılmış yurt içi ve yurt dışı birçok özel koleksiyonda işleri yer almaktadır.

Eserleri
Katıldığı Çalıştaylar

YDÜ Türksoy Ressamları Sergisi