Emel Samioglu

Ankara Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi (K.T.Y Ô.O) resim – iş bölümü mezunudur.. Mezuniyetinden sonra atölye çalışmaları için ,İngiltere ve Fransa’ya gitti. 23 sene resim -iş ,sanat tarihi öğretmenliği yapmıştır. Sonrasında kendi atölyesinde çalışmalarını sürdürürken ayni zamanda ,güzel sanatlara ve mimarlık bölümlerine öğrenci yetiştirdi. Atölye çalışmaları , konferanslar ve bienallere katıldı. 2000 yılından itibaren el yapımı kağıt ,çalışmalarında ilgi odağı oldu. KSD (Türkiye) ,KKSD (Kıbrıs) ve IAPMA (Uluslar arası Kağıt Sanatçılar örgütü ) üyesidir. Bu örgütün iki yılda bir değişik ülkelerde düzenlemiş olduğu kongre ,workshop ve yarışmalı sergilere katılmaktadır. Kağıt sanatını tanıtmak,sevdirmek, yaymakamacıyle üniversite ve liselerde workshoplar düzenlemektedir. ‘Sanat ve Sanatçı Kimliği’ ; ‘Sanatçının Uzak ve Yakını Buluştuması” adlı panellere konuşmacı olarak katıldı. Resmi ve özel koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır İzmir Ege Üniversitesi “Paper &Book;” ve Yalova “İbrahim Müteferrika Kağıt Sanatları” müzelerinde eserleri vardır. Posta pulu üzerineyapılan” illüstrasyon Ödülü” ve “Yılın Sanatçısıı”ödülünü aldı.”.Yurtiçi ve Yurtdışında 14 solo sergi düzenledi ve 105 karma seriye katıldı. Lefkoşa’da, Kendi atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Eserleri
Katıldığı Çalıştaylar

İsmet Vehit Güney Anısına
Sanatla Var Olmak Sergisi

Kıbrıs Türk Ressamları