Erdogan Ergün

30 Ekim 1972 yılında Ankara’da doğdu. 1995 yılında lisans programını Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisans (Etkileşimli Çokluortam Ürünlerinde Grafik Tasarım Sorunları) ve Sanatta Yeterlik (Grafik Tasarımın İçmekan Yüzeylerde Kullanımı) programlarını Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Anasanat Dalı’nda tamamladı. Üniversite güdümlü araştırma projelerinde görev aldı, Yurtiçinde ve yurtdışında birçok karma sergiye katıldı, kişisel sergiler açtı. Çeşitli yarışmalarda jüri üyeliğinde bulundu. Sanatsal ve akademik etkinliklerin düzenlenmelerinde görev aldı. Ulusal ve uluslararası sanatsal atölye çalışmaları gerçekleştirmektedir. Resmi koleksiyonlarda çalışmaları yer almaktadır. 2006 yılından bu yana akademik- sanatsal çalışmalarına Yakın Doğu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü’nde devam etmektedir. Doçent olarak atandığı aynı Fakültede Dekan Yardımcılığı ve Grafik Tasarım Bölüm Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.

Eserleri